O concepto de APRENDIZAXE integra tres aspectos fundamentais:

 1. A aprendizaxe é un proceso activo no que hai que realizar unha serie de actividades intencionadas para asimilar o contido recibido.
 2. É un proceso construtivo porque as actividades que realizan os alumnos están dirixidas a construír coñecemento.
 3. É un proceso significativo porque debemos xerar estruturas cognitivas organizadas e relacionadas.

A construción do coñecemento estrutúrase nestes tres procesos.

A aprendizaxe pode cambiar segundo as persoas e o contido. Hai xente que aprende máis facendo, xente máis empírica e outras que aprenden con conceptos e abstraccións.

Sexa cal sexa o seu caso, o importante é que teña claro que é o que quere aprender e onde ten dificultades de aprendizaxe; deste xeito, pode escoller mellor a estratexia de aprendizaxe que mellor se adapte ao que precisa.

As estratexias de aprendizaxe son o conxunto de procesos que permiten unha mellor asimilación da información.

Este proceso de asimilación é o que chamamos aprendizaxe e pode enriquecerse con técnicas, dinámicas e métodos que chamamos estratexias.

As estratexias de aprendizaxe, ata aquí, definiranse como o conxunto de técnicas e procesos que empregamos para superar un problema de aprendizaxe ou para abordar unha situación de aprendizaxe.

É a partir de aquí, cando propoñemos o noso Taller de Técnicas de Estudo e Estratexias de Aprendizaxe, co fin de axudarche a superar certas dificultades que poden aparecer neste emocionante camiño, a través dun método activo e participativo, que che motiva a enfrontarte aos teus medos. e dificultades, e poder realizar un determinado tipo de actividades dirixidas á selección, organización e preparación da información.

Distribución das Sesións

 • A miña forma de estudar:
  -Comprender a importancia de estudar de forma estruturada e planificada.
 • Planifica o estudo:
  -Organización do espazo e tempo de estudo
  -O noso compromiso.
 • Atención-concentración:
  -Mellorar a nosa atención é un requisito previo para aprender cousas novas.
 • Prelectura e comprensiva (tantas sesións como epígrafes):
  -Le un texto rapidamente para ter unha idea.
  -Lectura analítica en profundidade: facer preguntas.
  -Subliñar.
  -Copia información
  -Anotacións na marxe.
  -Extractar as ideas principais e secundarias.
 • Estratexias de organización da información (tantas sesións como títulos hai):
  -Esquemas e resumos.
  -Mapas semánticos.
  -Mapas conceptuais.
  -Gráficos e táboas.
 • Memoria: como almacenamos a información no almacén a longo prazo e a recuperamos.
  -Regras de memorización.
  -Memoria a longo prazo.
  -Estratexias mnemotécnicas.
 • Actitude cara aos exames e relaxación: como me preparo para os meus exames e libero a tensión emocional para poder concentrarme.